LEARN MORE ABOUT US!

 

 

Våra tjänster består av vägledning genom samtal och föreläsningar

på plats eller digitalt.

Vi vägleder ledare, medarbetare, grupper och organisationer. 

 

FÖRELÄSNINGAR:

En hållbar kontakt!
Inspiration som ger grunden till en grym kommunikation inom teamet. Är du en bläckfisk eller en sköldpadda? Hur kan vi bygga broar av en bra dialog mellan oss. Genom att skapa insikt och förståelse skapar vi också ett teams styrka. Styrkan i en grym kommunikation skapar ett oslagbart team. När sedan flera team kommunicerar likadant med samma förståelse, då har vi skapat en hel avdelning eller ett helt bolag som driver åt samma håll. Där samarbete leder till gemensam framgång. Där omtanke om varandra skapar ett sammansvetsat team som håller samman och förstår varandra och där kontakten mellan varandra är hållbar.

 

Ett hållbart ledarskap!
Individuellt eller i grupp där vi levererar insikter och kunskap som ger er en bas att utgå från i ert ledarskap. Både det egna och det som ni delar med medarbetare och kollegor varje dag. Ett ledarskap som skapar resultat. Vi belyser de egenskaper som finns inom dig och dina medarbetare och vad du behöver göra för att var och e3n ska leverera de uppsatta mål som finns. Hur du bygger ett hållbart team och vilka egenskaper du har och behöver tillföra för att balansera teamet. Där ledaren skapar ett hållbart team som utmanar och kompletterar, både inom teamet och utanför teamet.
Verktyg som stärker ledarskapet och teamet och plockar fram det bästa ur var och en. 

 

SAMTAL

Hållbar medarbetare – individuella samtal med fokus på det du behöver just nu för att vara hållbar. Vi fokuserar på din upplevelse av ditt liv just nu. Vi ger vägledning, verktyg och insikter till hur du kan vara hållbar. Fokus är att finna din balans i livet som gör att du enkelt kan möta utmaningar du ställs inför, som tex stress, oro mm. Att bygga mental styrka kommer att vara avgörande för att kunna hantera livet i den värld vi lever i. Kan vi ge våra medarbetare detta proaktivt så är det en stor lönsamhet som tickar in på sista raden. Insatsen är extremt liten i förhållande till de utmaningar en ledare, ett team och ett bolag ställs inför om medarbetare hamnar i sjukskrivning.

 

Ett hållbart ledarskap!
Kanske har du presterat bra och ledningen har gett dig en chefsroll. Ganska snabbt kommer du att inse att saker och ting är annorlunda mot tidigare. Du är inte längre en i gänget på samma sätt. Vi vägleder dig till att förstå vad som händer genom ett ledarskap. Vi stärker din ledarskapsroll genom att du får lära känna dig själv. Det är först då du kan förstå dina medarbetare och vad du behöver göra för att driva mot uppsatta mål. 
Kan bokas som enstaka samtal eller som ett ledarskapspaket där vi ger dig allt du behöver för att lyckas i din roll som ledare.

 

Mental stresshantering – Vi finns där för att ge dig kunskap om stress, dess påverkan på ditt mående och hur du gör för att ta dig bort från stress och oro, må bra och prestera gott.

Inom dagens näringsliv behöver vi bygga en ny sorts styrka, den mentala styrkan.

Vi skräddarsyr lösningar utifrån just era behov.

Vi förstår näringslivet!

Affärslivet är helt fantastiskt och roligt! Vårt kundlöfte uppnår vi genom innovation, strategiska beslut och att nå våra uppsatta mål med hög kvalité och en outstanding kundupplevelse. 

Lönsamhet och att kunna lyssna till behov är självklarheter för att vi ska kunna bedriva vårt entreprenörskap och investera i det som kommer att ha betydelse för våra kunders framtida behov.

Vår inspiration och kunskap hämtar vi från egna erfarenheter inom affärsmannaskap och ledarskap inom näringslivet samt från nätverkande inom näringslivet och från ledarskapsnätverk där många branscher möts och diskuterar allt mellan himmel och jord. Vi ligger med örat mot rälsen kort och gott.

 

 

We know business!

Life within business is amazing and fun! We deliver our customer promise through innovations, strategic decisions and to achieve our goal with high quality and an outstanding customer experience. 

Profitability and to be able to listen to the needs are the necessary things to create a good entrepreneurship and to be able to invest in the future upcoming needs from our customers.

Our inspiration and knowledge comes from our own experience within businesses and leadershipment. and from networking with a lot of leaders within different branches where the present and future way of leading is high on the agenda.

 

 

Vi förstår människor!

Vi ser till hela människan dvs vår kropp, våra tankar, våra känslor och vår inre värld (själen av många benämnt). Allt hänger samman och statusen påverkar hela vårt mående, vår livskvalité och förmågan att prestera.

Vi älskar att utveckla människor, ge dem nya insikter, ny inspiration och förståelse för hur hela vår kropp agerar och reagerar i olika situationer och i livet. Vi vet att många lider av sömnproblem, oro, stress och har en kravställan på sig själva som ibland är helt orimlig i vår vardag att uppnå.

Vi guidar dig till ett hållbart liv.

Vår inspiration och kunskap hämtar vi dels från egna erfarenheter genom stress och utbildningar men också från den äldsta medicinläran i världen, den österländska Ayurvedan med 4500 år på nacken vars syn på världen, livet och människan handlar om att leva i balans med våra unika egenskaper var och en är född in i.

 

We understand humans!

Our body, thoughts, emotions and our inner world (many call it the soul) are one. Every part contributes to the way we feel and to our wellbeing and health and the possibility to preform in life.

We love to develop humans. Provide them with new insights, new inspiration and understanding about how our bodies are reacting in different situations in our lifes.

We know that many suffer from sleepingdisorders, anxiety, stress. Many also have an insane amount of demands for themselves in their life. Often so high that they are not reachable in the way we live.

We guide you to a sustainable life.

Our inspiration and knowledge comes from our own experiences and educations in life and from stress. And also from the oldest eastern medicine teach in the world, Ayurveda (4500 years old). The sight on life and our world from the ayruvedan point of view is that when we live balanced with our characteristics, we will feel harmony and have the possibility to achive so much in life.

Vår uniktitet!

När vi sätter samman näringslivet och balanstänket inom Ayurvedan händer något helt fantastiskt. Vi skapar arbetsgrupper som är i balans och utmanar varandra samtidigt som förståelsen för varandras olikheter finns där. Kommunikationen flöder på ett helt nytt sätt där vi möter varandra med tydlighet och nyfikenhet.

Medarbetare och ledare får upp ögonen för varandra på ett nytt sätt. Vi vill prestera på topp och helt plötsligt är det möjligt när vi agerar utifrån de egenskaper vi har inom oss. När vi ger oss det vi behöver.

Vi är inte här för att vårda något som är trasigt. Vi är här för att stärka och inspirera, peppa och ge dig val och verktyg att ta till i livets olika situationer. Vi är här för att ge dig kunskap som gör att du mår bra, sover gott och presterar på topp i livet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Why SustainU?

When we put together our knowledge from business and the knowledge from the balance in life within ayurveda something amazing happens. We create teams that works in harmony and challenge eachother with an understanding for eachoterhs differences. the communication flows in a completely new way where we meet one another with clearity and curiosity.

Employees and leaders see eachother in a new way. We want to be the best we can and suddenly it is possible when we act out of the characteristics within us. When we start giving ourselves what we need.

We are not here to take care of something broken. We are here to strengthen, provide inspiration and tools, that will make you able to handle the situations in your life. We provide you with our knowledge that will make you feel awesome, sleep well and deliver your best in life.